รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นถังบรรทุกน้ำ รูปวงรี ใช้ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง ระหว่างหัวเก๋งและถังน้ำติดตั้งเครนชนิดพับได้ ขนาดยกน้ำหนัก 4,000 กิโลกรัม ที่ระยะ 1 เมตร พร้อมกระเช้าไฟฟ้าทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 8.0 KV ติดตั้งอยู่ ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีระบบสัญญาณไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด  

ขนาดความจุ   4,000   ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
ขนาดความจุ   6,000   ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
ขนาดความจุ 12,000  ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า