รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
 ชนิด 6 ล้อ หลังหัวเก๋งติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดวับวาบ  ตอนหลัง เป็นถังบรรทุกขยะมูลฝอย ฝาข้างเปิดได้สะดวก ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้องรถ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกรมขนส่งทางบกกำหนด
 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์หลา  ใช้รถยนต์กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา  ใช้รถยนต์กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์หลา  ใช้รถยนต์กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า